Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ry

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää maa- ja talonrakennuskoneiden sekä metsäkoneiden markkinointiin liittyvää näyttely- ja kongressitoimintaa maassamme järjestämällä alan näyttely- ja kongressitoimintaa.
Yhdistykseen voi jäseneksi liittyä Suomessa rekisteröity yhtiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka valmistaa Suomessa alan koneita, markkinoi niitä päämyyjänä maassa tai on muu alalla toimiva hyvämaineinen yritys tai yhteisö.
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu 5 – 9 yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen sihteeri Jouko Pihlaja, jonka yhteystiedot ovat puh. 0500708787 ja sähköposti:


Jouko Pihlaja             +358 500 708787